Disclaimer

bijMarije streeft er naar dat alle informatie op de site correct is. De gepubliceerde informatie bindt bijMarije echter niet, noch kan HPU hiervoor aansprakelijk gehouden worden. Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan bijMarije zijn verstrekt.

bijMarije aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Onze website bevat links naar websites van anderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze websites.
Niets van deze site mag zonder toestemming van de onderstaande rechthebbende worden overgenomen. Het auteursrecht op deze website berust bij bijMarije of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan bijMarije.

Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op 0623669466 info@bijmarije.nl

Laatste update: 07-06-2019